Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Op de Ichthusschool hanteren we het zogeheten continurooster. Dit betekent we met elkaar op school lunchen. Hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Schooltijden
Maandag
08.30 uur - 14.30 uur
Dinsdag
08.30 uur - 14.30 uur
Woensdag
08.30 uur - 12.30 uur
Donderdag
08.30 uur - 14.30 uur
Vrijdag
08.30 uur - 12.00 uur / 14.30 uur*

*groep 1 is op vrijdag vrij, groep 2 t/m 4 is op vrijdagmiddag vrij

Vakanties

Vakanties 2023-2024
Datum
Zomervakantie
10 juli t/m 18 augustus 2023
Herfstvakantie
14 t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie
23 dec 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie
17 t/m 25 februari 2024
Goede Vrijdag en Paasmaandag
29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie (incl. Koningsdag en Hemelvaartsdag)
29 april t/m 10 mei 2024
2e Pinksterdag
20 mei 2024
Zomervakantie
13 juli t/m 25 augustus 2024

Studiemomenten

Tijdens de studiemomenten zijn alle leerlingen vrij.

Studiemomenten 2023-2024
Dag/dagdeel
Dinsdag 3 oktober
Hele dag
Donderdag 9 november
Hele dag
Donderdag 14 december
Middag
Maandag 5 februari
Hele dag
Woensdag 10 april
Hele dag
Donderdag 18 april
Hele dag
Maandag 10 juni
Middag

Groep 1 heeft op woensdag 24 april vrij en wordt op vrijdag 26 april op school verwacht i.v.m. de Koningsspelen.