Buitenschoolse opvang (BSO)

Dit kinderdagverblijf heeft naast de dagopvang ook een voor- en naschoolse opvang. De buitenschoolse opvang vindt plaats in het gebouw van de Ichthusschool. De kinderen worden na schooltijd opgehaald door één van de medewerksters van ’t Klimrek.

Kinderdagverblijf ’t Klimrek
Rijstegoed 4, 3863BZ Nijkerk
Postbus 1096, 3860 BB Nijkerk
Telefoon: 033-2470750
Email: klimrek@kdv-klimrek.nl

Kinderdagopvang en buitenschoolse opvang, met een christelijke identiteit. Iedereen is welkom, elk kind is bzzzonder. De HSN heeft een samenwerkingsovereenkomst met kinderopvangorganisatie Bzzzonder.

BSO Bloemendal
Bloemendaalseweg 2
3862RN Nijkerk
nijkerk@bzzzonder.nl

Uw kind wordt door personeel van Villa Vrolijk opgehaald en naar Villa Vrolijk aan de Watergoorweg gebracht. Daar is ook voorschoolse opvang en dagopvang mogelijk.

Villa Vrolijk
Watergoorweg 44a, 3861 MA Nijkerk,
Telefoon: 033-2460461
Email: villavrolijk@prokino.nl

Dit bureau organiseert de opvang van uw kind in een gastoudergezin; zo mogelijk is dit een gezin van onze school.

GASTOU Gastouderopvang
Postadres: Postbus 299, 3770 AG Barneveld
Telefoon: 06-11491491
Email: info@gastou.nl