Passend onderwijs

De Ichthusschool vindt het belangrijk dat alle leerlingen de mogelijkheid hebben om zich optimaal te ontwikkelen! Daarom bieden we naast onze reguliere lessen ook andere manieren en vormen aan om tot optimaal leren te komen en de kwaliteiten en talenten van leerlingen te benutten.

Vrolijke viskom

We hebben een preventieve time-out voorziening voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften; de Vrolijke Viskom. In deze prikkelarme ruimte is juf Marisha (onderwijsassistent) op maandag, woensdag en donderdag aanwezig om de leerlingen te begeleiden. De voorziening is bedoeld om te voorkomen dat leerlingen vastlopen in het onderwijsproces. De leerlingen krijgen begeleiding in de basisvakken, op sociaal-emotioneel gebied en/ of op meta-cognitieve vaardigheden. Ze krijgen op deze plek de rust en de ruimte om zichzelf te ontwikkelen op hun eigen manier en tempo. Waar nodig krijgen leerlingen hier ook extra uitdaging. De begeleiding wordt afgestemd met de leerkracht van de groep en de intern begeleider.

  Verrijkingsgroep

  We vinden het belangrijk dat leerlingen op hun niveau instructie krijgen. Dit gebeurt in niveaugroepen tijdens ‘werken in blokken’. Daarnaast is het mogelijk om in de groep extra uitdaging te geven aan leerlingen die dat nodig hebben. Als een leerling nog meer uitdaging kan gebruiken, dan kan hij of zij naar de verrijkingsgroep. In deze groep wordt aan verschillende ontwikkelingsgebieden gewerkt. Daarnaast kan een leerling aangemeld worden bij de bovenschoolse plusklas.

  Eigen leerlijnen

  Als een leerling het tempo van de groep niet kan bijhouden, dan kan deze leerling verder werken met een eigen leerlijn. De leerling werkt dan door totdat hij of zij de huidige lesstof voldoende beheerst. Pas daarna gaat de leerling door met de volgende stap in de lesstof. Bij een eigen leerlijn wordt de aansluiting met de jaargroep dus losgelaten. Om de ontwikkeling van de leerling toch te kunnen volgen, wordt er een Ontwikkelings Perspectief opgesteld.

  Pedagogische tuinman

  Er is een moestuin op de Ichthusschool. De pedagogische tuinman gaat tijdens de zomermaanden met leerlingen in de moestuin aan het werk om te leren in de praktijk, om gedrag te reguleren of even in een prikkelarme omgeving te zijn.

   Meer informatie

   Kijk voor meer informatie over passend onderwijs op de website van de HSN.